ETT FAMILJEFÖRETAG

Familjeföretaget FALLKLANDY grundades 1993 och har sitt huvudkontor i Zagórze i Podkarpackie-provinsen, 80 km söder om Rzeszów.

Företaget FALLKLANDY grundades 1993 och har sitt huvudkontor i provinsen Podkarpackie, 3 km söder om Sanok. År 2002 omvandlades verksamheten till enkelt bolag och 2007 till ett handelsbolag.

Vi har många års erfarenhet och arbetar med de bästa entreprenörerna i Polen. Vi försöker säkerställa att det sågade virket, våra kabeltrummor av trä och hela sortimentet uppfyller alla kvalitetskrav och uppfyller alla individuella kundkrav. Vi kan tillverka trummor under de förhållanden som mottagaren föredrar.

VILKA VI ÄR

VARFÖR OSS?

Vi tror att träd är en extraordinär resurs som måste vårdas och förvaltas ansvarsfullt för att skapa ett brett utbud av produkter.

FÖRTROENDE | FAMILJ | HÅLLBAR UTVECKLING

I FALLKLANDY-TEAMET ÄR DU SOM FAMILJ. VÅRA MÄNNISKOR ÄR GRUNDEN FÖR VÅR ORGANISATION OCH RÖTTERNA I DET LOKALA SAMHÄLLET.

“På Fallklands drivs vi av passion för sunda, hållbara och blomstrande skogar, som vi rationellt hämtar från och skapar kvalitetsprodukter riktade till våra partners i landet och utomlands”

Ordförande Fallklandy
Edward Fal

Förtroende

Kunderna litar på att vi bygger saker som fungerar, och vi tar det på allvar.

Familj

Vi är ett familjeföretag. Vi jobbar som en familj och säkerställer en god arbetsmiljö.

Hållbar utveckling

Vi arbetar hårt och smart för att säkerställa vår organisations hållbarhet och framgång

EXPORT

PRODUKTION OCH HANDEL MED TRÄVAROR

Vi erbjuder heltäckande tjänster för tillverkning av trätrummor (träspolar), sågade trävaror, byggtimmer, takstolar, fasadskiva, soffitskiva – träsoffit. Vi täcker hela avverkningsprocessen från början till slut med transport till mottagarens anläggning.

EXPORT

PRODUKTION OCH HANDEL MED TRÄVAROR

Vi erbjuder heltäckande tjänster för tillverkning av trätrummor (träspolar), sågade trävaror, byggtimmer, takstolar, fasadskiva, soffitskiva – träsoffit. Vi täcker hela avverkningsprocessen från början till slut med transport till mottagarens anläggning

map