Takstolar

Takstolar Fallklandy Zagórz

För att takstolskonstruktionen ska vara hållbar och motståndskraftig mot belastningar bör den baseras på massiva takstolar i trä. Takstolens roll är att överföra laster till väggar eller pelare. Beroende på vilken spännvidd vi vill lägga strukturen på är de vanligaste typerna av takstolar: 

  • Fackverkstakstol – två takbjälkar baserade på en takstolsbräda, spännvidd upp till 6 m, 
  • A-takstol- två takbjälkar förbundna med en hanbjälke, baserad på en underarm, spänner över upp till 9 m, 
  • Saxtakstol – en centralt placerad hängare stöder flera par takbjälkar med räfflor, enkel eller dubbel hängare används vanligtvis för en spännvidd på 8 m, 

Ramverkstakstol- den mest komplicerade typen av fackverkstakstol, som används för spännvidder från 8 m. Den består av stolpar som kallas pallar, och tvärgående klämmor som förbinder takbjälken placeras på dem. Ovanför klämmorna installeras räfflor längs takkonstruktionen för att fungera som stöd för takbjälken.