Takbjälkar

Takbjälkar Fallklandy Zagórz

Kulmen på varje hus är taket. Det är på taket som tyngden av vintersnön vilar, strömmar av höstregn rinner ner på det och värmen från sommarsolen strömmar ner över det. För att skydda oss under de svåraste förhållandena under många år måste dess konstruktion vara välgjord. 

Vi tillverkar alla träelement i takstolen, från fackverkstakstolen,, genom byggtimmer, till de minsta soffitbrädorna.  

Vi erbjuder färska, torkade, hyvlade och impregnerade takbjälkar, var och en av högkvalitativ barrråvara.  

Takbjälkar, ribbor och byggtimmer med följande dimensioner är tillgängliga omedelbart (be kunden att ange standardserietillverkade element): 

  • Takbjälkar  
  • Läkt 
  • Byggtimmer  

Alla delar av takstolar är också tillgängliga att beställa för specifika parametrar som anges av kunden.