W jaki sposób drewniane bębny kablowe są przygotowywane do eksportu? 

Przygotowanie drewnianych bębnów kablowych do eksportu wiąże się z dostosowaniem stanu technicznego suszarni komorowych i przebiegu produkcji do międzynarodowych wytycznych. Regulacje mają ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się egzotycznych szkodników poprzez transport szpul do innych krajów. Dlatego procedury produkcyjne obejmują szereg kroków, które mają na celu zapewnienie zgodności ze standardami fitosanitarnymi. Na czym one polegają? W jaki sposób firma powinna ich przestrzegać? 

Jakie wytyczne powinien spełniać producent bębnów kablowych? 

Producent bębnów kablowych musi wykorzystywać odpowiedniej jakości drewno, którego poziom wilgotności nie przekracza 20%. Dzięki temu bęben jest wytrzymały, a w drewnie nie rozwiną się pleśń, grzyb oraz szkodniki. Jakie dokumenty określają sposób przygotowywania i kontrolowania drewna do eksportu? Są to przede wszystkim: 

  • lnternational Standards for Phytosanitary Measures No. 15 (lSPM 15), 
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/2031, z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, 
  • Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami. 

Standard ISPM 15 nakłada obowiązek obróbki termicznej. Natomiast rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, a także ustawa o ochronie roślin przed agrofagami, regulują sposób kontroli w zakresie spełniania międzynarodowych procedur fitosanitarnych. 

Bębny kablowe – w jaki sposób spełniane są standardy fitosanitarne? 

Pierwszym krokiem przygotowania drewnianego bębna kablowego do eksportu jest proces fumigacji, czyli obróbki termicznej HT. Fumigację wykonuje się w specjalnych suszarniach komorowych. Drewno powinno być w nich przetrzymywane w czasie przewidzianym przez wytyczne certyfikatu ISPM 15, a zatem przez minimum 30 minut w temperaturze 56 oC. Po zakończonej obróbce termicznej, bębny należy stale kontrolować przy użyciu wilgotnościomierza. Dzięki temu można mieć pewność, że wilgotność wysuszonego drewna nie przekracza 20%. 

Każda firma produkująca bębny drewniane na eksport podlega regularnym kontrolom jakości. Odpowiednie jednostki badawcze przeprowadzają audyty, w trakcie których sprawdzają stan techniczny suszarni komorowej. Weryfikują przy tym wszystkie działania produkcyjne pod kątem zgodności z parametrami przewidzianymi w ISPM 15. Poza tym, poszczególne partie drewna, przed i po obróbce, poddawane są wyrywkowym kontrolom jakości i wilgotności. 

Skąd wiadomo, że firma spełnia standardy fitosanitarne w produkcji drewnianych bębnów? 

Firmy, które pozytywnie przeszły kontrolę jakości, mogą oznaczać swoje produkty certyfikowanymi znakami (np. IPPC lub HT). Dzięki temu wiadomo, że bęben drewniany spełnia międzynarodowe normy fitosanitarne i może być przeznaczony do eksportu. 

Bębny do eksportu muszą być poddane procesowi fumigacji. Firma Fallklany przestrzega standardów fitosanitarnych. Drewno jest suszone tak długo, aby było wolne od pleśni, grzybów czy szkodników.